investor relations

Investerarrelationer

CloudRepublic är noterade på NGM Nordic MTF

Investerarrelationer

På denna sida hittar du all information om investerarrelationer, dokument och ekonomisk information.

Finansiella dokument

Memorandum Sammanfattning IM

Rapporter

Delårsrapport Januari – Mars 2018  PDF


Årsredovisning 2017  PDF


Bokslutskommuniké Januari – December 2017 PDF


Delårsrapport Januari – September 2017 PDF


Delårsrapport Januari – Juni 2017  PDF


Delårsrapport Januari – Mars 2017  PDF


Årsredovisning 2016  PDF


Årsredovisning 2015  PDF


Årsredovisning 2014 (VisionFog)  PDF


 

Kommande händelser

  • Årsstämma, 31 maj 2018
  • Årsredovisning 2017 31 maj 2018
  • Delårsrapporten för perioden januari – mars 31 maj 2018
  • Delårsrapporten för perioden januari – juni 31 augusti 2018
  • Delårsrapporten för perioden januari – september 30 november 2018
  • Bokslutskommuniké 2018 – 28 februari 2019

 

Ledning

Ari Liukko

VD

Ari har en Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Elektroteknisk linje med inriktning mot datorvetenskap (examensarbete inom artificiell intelligens). Ari har e n bakgrund som IT konsult och har bl. a. verkat som systemutvecklare, projektledare, affärsutvecklare, föreläsare och entreprenör. Han har varit med och grundat och drivit flera ICT-bolag som t ex produktbolaget Corechange i Boston USA där han ansvarade för produktutveckling och företagets professional service organisation. Ari har också grundat Tele5 där han verkade som VD/Ordförande och ansvarade för utvecklingen av bolaget från en lokal ”tech-startup” till ett börsnoterat internationellt cloudbolag med kunder i 180 länder.

ari.liukko@cloudrepublic.com

Alexander Kehrer

Försäljningschef

Alexander har en gedigen erfarenhet av att bygga organisationer, driva tillväxt och leda försäljning i olika ledande positioner inom IT och Telekom. Alexander kommer närmast från en tjänst som säljdirektör för företagsdivisionen på Telenor Sverige. Han har tidigare varit VD för TDC Hosting och dessförinnan haft olika befattningar på Ericsson, 3 och Framfab. Alexander har Civilekonomexamen från Internationella Ekonomlinjen vid Uppsala Universitet.

Alexander.kehrer@cloudrepublic.com

Viveka Elfström

CFO

Viveka har en bakgrund som revisor från KPMG och har även erfarenhet av att fungera som ekonomichef för noterade bolag. Nu driver hon redovisningsbyrån Consoldia som hon grundat.

viveka.elfstrom@cloudrepublic.com

Peter Peldan

R&D

Peter är Docent och Doktor inom teoretisk fysik. Hans första karriär var som forskare och teoretisk fysiker, senast vid Penn State University , som på den tiden var världens centrum för forskning om svarta hål. Peter har publicerat flera artiklar i ledande vetenskapliga publikationer, främst om teoretiska matematiska modeller i svarta hål. År 1997 började han sin andra karriär som avancerad programutvecklare. Hans specialitet är kombinationen mellan avancerade matematiska modeller och komplex mjukvaruutveckling. Peter ansvarar för att utveckla vår patentsökta digitaliseringsalgoritm och ”big data”-lösningar.

peter.peldan@cloudrepublic.com

Vanessa Folkesson

Digital transformation & Franchise

Vanessa har en omfattande erfarenhet av att utveckla digitala affärsmodeller för kunder i ett internationellt sammanhang och är också en eftertraktad föreläsare i ämnet. Vanessa har arbetat som strategisk rådgivare och har haft olika befattningar inom McKinsey & Co , Microsoft och Google bland annat . Vanessa har en MBA från Boston University och har även en examen i Management från Harvard University.

vanessa.folkesson@cloudrepublic.com

Styrelse

Lars Bergkvist

Styrelseordförande

Lars Bergkvist är styrelseledamot i Oasmia AB ( börsnoterat i Stockholm, Frankfurt och New York) och är Ordförande i Revisionskommitteén i Oasmia AB. Lars Bergkvist har tidigare varit VD och styrelseledamot i ytterligare tre noterade bolag och dessutom Styrelseordförande och ledamot i ett antal onoterade bolag inom olika branscher.

Ari Liukko

Styrelseledarmot

Ari har en Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Elektroteknisk linje med inriktning mot datorvetenskap (examensarbete inom artificiell intelligens). Ari har e n bakgrund som IT konsult och har bl. a. verkat som systemutvecklare, projektledare, affärsutvecklare, föreläsare och entreprenör. Han har varit med och grundat och drivit flera ICT-bolag som t ex produktbolaget Corechange i Boston USA där han ansvarade för produktutveckling och företagets professional service organisation. Ari har också grundat Tele5 där han verkade som VD/Ordförande och ansvarade för utvecklingen av bolaget från en lokal ”tech-startup” till ett börsnoterat internationellt cloudbolag med kunder i 180 länder.

ari.liukko@cloudrepublic.com tel: 0733-15 15 15

Ola Norberg

Styrelseledarmot

Ola Norberg, närmast Grundare och Styrelseledamot i AllTele AB, är en etablerad entreprenör/företagare och har också bred erfarenhet av arbete i noterade styrelser. Han har under åren sedan mitten av 90-talet arbetat aktivt som styrelseledamot i ett flertal stora och medelstora bolag.

Olas 41 år inom Telecom har givit en bred erfarenhet och kontaktyta inom IT, Telekombranschen samt slutanvändare i näringsliv och offentlig sektor. Med en stark entreprenöriell läggning arbetar han fortsatt som Senior Advisor, ledningscoach och/eller styrelseledamot i uppbyggnad av nya företag men även med direkt change management i större och medelstora företag och organisationer.

 

Tomas Ward

Styrelseledarmot

Tomas Ward har en omfattande lednings- och affärserfarenhet från olika organisationer, från startups till globala organisationer i roller som försäljningsdirektör, divisionschef eller VD, från bolag som CSC, Cambridge, Banctech, Bioservo mfl. Han har skapat dokumentera d kommersiell framgång, och har djup erfarenhet av att överbrygga klyftan mellan utveckling och kommersialisering, bygga organisationer och skapa värde i företaget. Tomas har omfattande erfarenhet av go-to market strategier, affärs och licensmodeller, venture capital och finansiering. Gillar utmaningar och drivs av att skapa nya stora affärer, gärna i en internationell global miljöilEntreprenör och investerare som vågar satsa och utmana, med stor kreativitet, skapar resultat och bygger med omtanke. Tomas Ward är ekonom (MBA) från Uppsala och Handelshögskolan i Göteborg samt sitter i styrelsen för ett antal bolag.

tomas.ward@cloudrepublic.com

Rufus Lidman

Styrelseledamot

Rufus Lidman är digital strateg och serieentreprenör och har som forskare och analytiker gedigen bakgrund inom big data. Han har också hjälpt en mängd världsledande varumärken att lyfta sin digitala marknadsföring. Rufus Lidman är i dag verksam som vd för Aiar, en digital startup som bland annat har världens näst mest nedladdade och högst rankade applikation inom digital marknadsföring, ett bolag han även grundat.

Anna Stenberg

Revisor

Anna är delägare på Mazars SET Revisionsbyrå. Hon har varit verksam inom revision i 26 år, är auktoriserad revisor samt licensierad för finansiella företag.

CloudRepublic genomför en nyemission inför notering

Måndag den 27 februari meddelade styrelsen, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 5 september 2016, beslut om att genomföra en nyemission av 555 000 aktier, vilket vid fullteckning kommer att tillföra bolaget 14 985 000 SEK före emissionskostnader.

Teckningstiden är mellan 27 februari och 17 mars.

Teckningskursen i nyemissionen har fastställts till 27 kronor per aktie.

För ytterligare information kontakta:

Alexander Kehrer, VD

Telefon; +46 70 825 69 64

E-post: alexander.kehrer@cloudrepublic.com

Ari Liukko, Styrelsens Ordförande

Telefon; +46 733 15 15 15

E-post: ari.liukko@cloudrepublic.com

Under aktiedagarna i Stockholm höll vår VD Alexander Kehrer en dragning om bolaget. Se hela presentationen till höger.