press releases

Press releases

This is where you find the latest press releases.

Latest press releases

Bokslutskommuniké Januari – December 2017

28 February

Sammanfattning januari – december 2017 (jämfört med samma period föregående år)  Nettoomsättning i koncernen för perioden januari – december uppgår till 1 838 TSEK. I moderbolaget uppgår motsvarande siffra till 1 648 TSEK, vilket är en försämring mot föregående år med 1 087 …

Read more

CloudRepublic AB (publ) acquires Anegy Online Marketing AB

22 December

CloudRepublic, the technology company that helps companies realize their digital potential through data-driven analysis, has today signed an agreement to acquire Anegy Online Marketing AB, who are experts in digital marketing. Anegy is a profitable and fast-growing company that had …

Read more
Lars bergqvist

Lars Bergkvist buys 10,000 shares in CloudRepublic

4 December

Lars Bergkvist buys 10,000 shares in the Swedish tech company CloudRepublic. He is a deputy board member of CloudRepublic and, among other things, a board member of Oasmia Pharmaceutical AB. CloudRepublic measures the level of digitalization in companies and organizations. …

Read more
Interim report

Interim report CloudRepublic 1 January – 30 June 2017

31 August

Summary for the first half of 2017 (compared with the same period last year) Net sales for the first half of the year amounted to 1,212,000 SEK, which is an increase over the same period last year with 18% Operating …

Read more
NGM live

CloudRepublic AB (publ) deltar på NGM Live den 16 maj klockan 11.40

9 May

Den 16 maj kommer CloudRepublic att delta på NGM Live. Bolagets VD, Alexander Kehrer, kommer att presentera kl. 11.40. NGM live anordnas av NGM i samarbete med Laika Consulting och äger rum i nyhetsbyrån Direkts lokaler i Stockholm.

Read more
NGM nyhet cloudrepublic

CloudRepublic AB (publ) approved for listing on NGM Nordic MTF with first trading day, May 12th 2017

9 May

Nordic Growth Market has approved CloudRepublic AB for listing on NGM Nordic MTF. The first trading day is scheduled for May 12, 2017 and the short code will be CLDR MTF.

Read more
cancerrehabfonden

The Cancer Rehabilitation Fund takes help from CloudRepublic to become Sweden’s most digital fundraising organization

29 March

The Cancer Rehabilitation Fund has engaged digitization expert CloudRepublic in its efforts to become the best digital collection organization in Sweden. CloudRepublic shines a light on how well the donation process functions from marketing to the payment solution, with the help of their digitization index.

Read more
cloudrepublic news

CloudRepublic AB (publ) IPO oversubscribed with 180 %

22 March

March 17, 2017 ended the subscription period for CloudRepublic AB’s IPO of shares, prior to listing on NGM Nordic, MTF. The issue amount totaled 14.985 million SEK.

Read more
cloudrepublic news

Press release March 6, 2017

6 March

The new Swedish tech company CloudRepublic announced their new services today, to help companies and organizations maximize their digital potential. CloudRepublic has developed a digitalization index, which is the first of its kind.

Read more
cloudrepublic news

CloudRepublic AB (publ) genomför en nyemission inför noteringen på NGM Nordic MTF

5 March

CloudRepublic AB (publ), ett techbolag som hjälper företag att realisera sin digitala potential , meddelar idag att styrelsen, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 5 september 2016, beslutat om att genomföra en nyemission av 555 000 aktier, vilket vid fullteckning kommer att tillföra bolaget 14 985 000 SEK före emissionskostnader.

Read more
privet placement oversubscribed

CLOUDREPUBLICS oversubscribed private placement

4 March

September 1 2016 ended the subscription period for CLOUD REPUBLIC AB’s private placement. It was oversubscribed with a subscription rate of over

Read more
ola new board member

New board member

3 March

Ola Norberg is the latest edition to the board of CLOUDREPUBLIC.

Read more
cloudrepublic news

Press release September 1, 2016

1 September

The new Swedish tech company CloudRepublic announced their new services today, to help companies and organizations maximize their digital potential.

Read more